27 Νοεμβρίου 2011

Περιγράφω με αριθμητικές πράξεις, τα προβλήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης που βλέπω .

Δεν υπάρχουν σχόλια: